Työhyvinvointi

OTE – Optimaalinen Toimintakyvyn Edistäminen

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat yritykselle suuri taloudellinen riski, joka vaikuttaa sairauspoissaoloihin ja työssä jaksamiseen.

Fyysisten ominaisuuksien kehittäminen auttaa työntekijää kohtaamaan työn haasteet.
Jokaisella työntekijällä ja esimiehellä on oikeus ja velvollisuus voida hyvin työpaikallaan sekä henkisesti, fyysisesti että sosiaalisesti.

 

OTE – valmennuksella

pyritään vähentämään sairauspoissaoloja ja vaikuttamaan positiivisesti taloudelliseen tulokseen, koska työntekijöiden omatoimisuus lisääntyy ja heidän yhteistyönsä tiivistyy.

 • Henkilöstön työkyky nousee 
 • Fyysiset ja henkiset voimavarat paranevat
 • Loukkaantumisriskit pienenevät
 • Motivaatio ja sitoutuminen kasvavat terveyden kehittyessä
 • Työssä jaksaminen paranee
 • Oma-aloitteisuus ja vastuunotto kehittyvät
 • Henkilöstön asenne ja muutosvalmius paranevat
 • Hyvinvoiva henkilöstö > Yrityksen ulkoinen kuva
 • Työurien pidentäminen

 

OTE – kokonaisuudet

 
OTE – luento

Sisältää mielenkiintoisen ja informatiivisen luennon fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin merkityksestä työssä jaksamiseen ja antaa laajan kokonaisvaltaisen kuvan työhyvinvointiin vaikuttavista eri osa-alueista.

 

OTE – päivä (1-2 päivää)

Sisältää asiantuntijaluentoja, kehon fyysisen toimintakyvyn mittauksia ja arviointeja sekä erilaisia asiakaslähtöisesti räätälöityjä liikunnallisia aktiviteettejä.

Sopii erinomaisesti työyhteisöä motivoivana ja kannustavana osana pitempikestoista OTE-valmennusta suunniteltaessa.

 

OTE – valmennus (3-12kk)
 • yksilökohtainen esikartoitus 
 • yksilölliset testaukset
 • henkilökohtainen valmennussuunnitelma
 • säännölliset tapaamiset 
 • yksilölliset ohjaukset ja seuranta
 • välikartoitukset
 • loppuraportti

 

Kenelle

 • Kaikki työpaikat ja yritykset, julkisen sektorin toimijat
 • Yksityiset henkilöt